Praktisch

Afdeling Gent

Afdeling Brugge - Oostkamp

ADRES

AZ Jan Palfijn Gent | Watersportlaan 5 - 9000 Gent

TELEFOON

09 224 71 02

EMAIL

gewichtszorg.kinderen@janpalfijngent.be

voedingsbegeleiding.kinderen@janpalfijngent.be

ADRESSEN

Diëtistenpraktijk Lien Joossens | Rubenslaan 8 - 8310 Assebroek

Groepspraktijk Oosthuis | Kortrijksestraat 121 - 8020 Oostkamp

TELEFOON

050 37 11 25


EMAIL

info@gezond-opgroeien.be

CONTACTFORMULIER

 
 
 
Gent
Brugge - Oostkamp
 
 
 
 

Kostprijs

De kostprijs is afhankelijk van het uiteindelijke behandelplan dat steeds in samenspraak met u wordt opgesteld.


Intakegesprekken bij de kinderarts en diëtiste worden wel standaard ingepland voor de start van het programma, andere intakegesprekken en consultaties worden ingepland afhankelijk van de noodzaak.


*volgens noodzaak


Intakegesprek

Vervolgconsultaties

Terugbetaling

Kinderarts

€ 37,48

€ 37,48

€ 24,48

Diëtiste

€ 41,36

€ 20,68

€ 31,02 (en € 10,34 bij vervolg)

Psycholoog

€ 60,00

€ 50,00 - 60,00

volgens mutualiteit

Fysiotherapeut

€ 25

*

€ 13

Kinésist

€ 22,6

*

volgens mutualiteit